Klientská zóna

Infrastrukturální Facility management

Infrastrukturní Facility management zahrnuje realizaci všech služeb pro budovy. Zajišťujeme hladký a bezproblémový provoz budov a s našimi provozními podpůrnými službami zlepšujeme užívání budov. Ve VINCI toto zahrnuje: úklid a čištění budov, ostrahu, služby správce budov, stravovací služby, recepci, poštovní služby, likvidaci odpadů, stěhování, zimní údržbu, zahradnické služby a mnoho dalších. Kvalitní infrastrukturální Facility management slouží především nájemníkům a uživatelům budov.