Hledat

Klientská zóna

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Našich šest pilířů udržitelného rozvoje:
• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
• Etický kodex
• Ochrana životního prostředí
• Společenská odpovědnost
• Rovné příležitosti
• Neustálý růst


Společenská odpovědnost, firemní sounáležitost, ochrana životního prostředí, a inovace

Naše ambice pracovat udržitelným způsobem je pevnou součástí naší firemní filozofie již řadu let. Je klíčovým prvkem našeho systému hodnot a má zásadní význam pro naše firemní operace. Reálná aplikace této myšlenky ve VINCI Facilities je viditelná a dokumentovatelná na základě mnoha ukazatelů.

V průběhu posledních deseti let jsme například zdvojnásobili počet našich zaměstnanců. Poskytovat jim pokročilé vzdělávací možnosti je pro nás velmi důležité.

VINCI nadace pro sociální odpovědnost podporuje každoročně mnoho sociálních projektů, zejména se zaměřením na integraci osob se zdravotním postižením do pracovního procesu.

Stavíme budovy ve standardu pasivních domů kdykoli je to možné.

VINCI SA je na úrovni celé skupiny zapojena do projektů zalesňování v mnoha zemích a podíleli jsme se na výsadbě 180 000 stromů - jeden za každého našeho zaměstnance.

Ve srovnávací studii o výzkumné a vývojové činnosti v průmyslu, do které bylo zařazeno 15 společností, byla naše mateřská společnost VINCI SA vyhodnocena jako nejlepší a obsadila 1. místo.

To je jen několik příkladů z oblasti udržitelného rozvoje podnikání.

Zasílání novinek


Přihlásit Odhlásit